0

VỀ CHÚNG TÔI

Năm 2020, bằng sự năng động, sáng tạo và đón đầu xu hướng phát triển cà phê trong tương lai, chúng tôi đã bước đầu xây dụng thành công và mang lại hiệu quả với hệ thống nhượng quyền và ủy quyền KIOSK VIVA VIETNAMESE COFFEE TOGO tại Việt Nam.

Bạn đang quan tâm gì?

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI